normalnl_NLen_GB

Behandelovereenkomst FysiotherapieZuidas

Amsterdam, Algemeen/datum

Inzake de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) heeft de fysiotherapeut u ingelicht over:
1. uw ziekte of aandoening
2. hoeveel tijd en of behandelingen er hoogstwaarschijnlijk nodig zijn voor resultaat
3. de aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek;
4. andere behandelmogelijkheden;
5. de gevolgen of eventuele risico’s van de behandeling of het onderzoek;
6. de eventuele reacties op de behandeling
7. Uw gegevens zullen met zorg worden behandeld. Uw gegevens zullen alleen ter inzage zijn voor intern gebruik en verwijzers en alleen aan anderen dan deze genoemden verstrekt worden na een schriftelijke toestemming van u.
8. Bij klachten over uw fysiotherapeut of behandeling kunt u een klacht indienen. Uw klacht wordt behandeld conform ons klachten protocol waarvoor wij zijn aangesloten bij het KNGF.

Als patiënt of cliënt van de fysiotherapeut bent om een optimale behandeling mogelijk te maken verplicht:

1. De patiënt moet zich officieel kunnen legitimeren zodat geen persoonsverwisseling mogelijk is;
2. de patiënt dient de behandelaar duidelijk en volledig te informeren zodat een goede diagnose kan worden gesteld en een deskundige behandeling kan worden gegeven;
3. de patiënt dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de behandelaar op te volgen, o.a. over medicijngebruik en dieetvoorschriften;
4. de patiënt dient respect te hebben voor behandelaars en medepatiënten;
5. Op geplande afspraken/tijden aanwezig zijn
6. Het verloop het traject te bespreken met de therapeu
7. de patiënt dient de behandelaar correcte gegevens over zijn zorgverzekering te verstrekken en indien van toepassing de nota’s van de behandelaar of de instelling waar deze werkzaam is zelf te betalen.
Ondergetekende staat garant voor betaling van de kosten van het programma en gaat akkoord met de inhoud van deze overeenkomst.

Handtekening patiënt/cliënt Handtekening fysiotherapeut

spoedsnel advies?stel hier uw vraag
Lorna
Correctiezooltjes
Health2work_2
UV-therapie
Health2work
Hippusmuis